از 11 الی 15 مهرماه در سالن فردوسی، وردی 8، غرفه 28 با تخفیفات و محصولات ویژه منتظر دیدارتان هستیم

از اینکه همانند گذشته ما را حمایت می کنید، متشکریم.