درباره ما

   مجموعه نانومکس با همراهي متخصصين وکارشناسان در حوزه هاي مختلف فيزيک ، شيمي و نانوفن آوري  فعاليت خود را براي توليد محصولاتي بر پايه نانوفن آوري با مرکزيت مشهد مقدس پايه گذاري نموده است.

در اين راستا تلاش ما بر آن است تا بتوانيم محصولاتي توليد کنيم که علاوه بر سازگاري بيشتر با محيط زيست ، بالاترين کيفيت و بيشترين تاثيرگذاري را در راستاي کاربرد خود داشته باشند. اميد است تا با ياري خداوند منان و همراهي شما عزيزان هرچه بهتر و بيشتر به اهداف خود نائل آييم.

مجموعه نانومکس ضمن تشکر از خريد و بذل توجه شما و ضمانت خريدي مطمئن، مراتب قدرداني خود را صميمانه ابراز مي نمايد..